Política de privacitat de BLUE WATER SPAIN

BLUE WATER SHIPPING ESPANYA S.A. i BWS ADUANAS, S.L., (des d'ara BWS) protegeixen les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l'ús dels mateixos i mitjançant la present política, complir així mateix amb l'obligació d'informació a l'interessat.
Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d'acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.

1- Identificació del responsable del tractament

BLUE WATER SHIPPING ESPANYA S.A., És una societat registrada a Espanya, amb NIF A-60503539 i seu a Via Laietana 7, Ppal. 08003, Barcelona (Spain). Telèfon: +34.93.295.48.48 i correu electrònic: barcelona@bws.es i lloc web: http://www.bws.es
BWS ADUANAS S.L., És una societat registrada a Espanya, amb NIF B-60514700 i seu a Via Laietana 7, Ppal. 08003, Barcelona (Spain). Telèfon: +34.93.295.45.95 i correu electrònic: barcelona@bws.es i lloc web: http://www.bws.es

2- Delegat de Protecció de dades i contacte

BWS no disposa de DPD ja que ni per la tipologia de dades que tracta ni per la quantitat dels mateixos no ho requereix, però ha nomenat un responsable de seguretat que és la persona que s'encarrega de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l'aplicació de la regulació de Protecció de Dades en BWS i podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: Barcelona@bws.es

3- Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?


a- Amb finalitats de compliment contractual

Per complir amb els acords en el subministrament de productes o serveis que vostè ens contracta i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas, i per gestionar la relació laboral amb els empleats.

b- Amb finalitats de comunicació comercial i informació basats en el seu consentiment.

Per tal de poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-lo a esdeveniments i activitats, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.

c Amb finalitats de seguretat i registre d'accessos basats en interès legítim.

Per tal de poder garantir la seguretat a les nostres instal·lacions, protegir la propietat de les mateixes, donar compliment al pla d'emergències i comunicar aspectes relacionats amb la seguretat en el treball, i supervisió per videovigilància.

4- Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per cada un dels responsables i no se cediran a tercers.
Es cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l'estat competents per requeriment judicial.

5- Períodes de conservació de les seves dades

LLes dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i un cop finalitzat, durant el període legal establert.

6- Transferències internacionals de dades

L'informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemats fora dels límits de la Unió Europea.

7- Exercici dels seus drets

L'informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a barcelona@bws.es adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.
Accés: Consulta de les dades personals de què disposa BWS
Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
Supressió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
Oposició: Sol·licitud perquè les seves dades no siguin tractades.
Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades.
Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb BWS, S.L., així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions:

Si considera que per qualsevol motiu BWS no ha tractat de forma correcta les seves dades d'acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al responsable de seguretat Barcelona@bws.es que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de qualitat